Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Μετάφραση

Το Νηπιαγωγείο μας

Το Νηπιαγωγείο μας (17ο) στεγάζεται στο σχολικό συγκρότημα στο κέντρο της πόλης των Γιαννιτσών και συστεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου με το 13ο Νηπιαγωγείο. Λειτουργούν ένα (1)τμήμα κλασικό και ένα (1) ολοήμερο Κατά το σχολικό έτος 2015-2016 φοιτούν σαράντα δύο (42) νήπια και προνήπια και διδάσκουν τρεις (3) παιδαγωγοί.
Μια γρήγορη ματιά...