Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Μετάφραση

Γωνιές δραστηριοτήτων

Ελεύθερες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων - μαθησιακά κέντρα... οι ελεύθερες δραστηριότητες ξεκινούν αμέσως μετά την προσέλευση των παιδιών και ο χρόνος διαρκεί περίπου μέχρι τις 9:00 π. μ. ανάλογα πάντα με τις ανάγκες των παιδιών. Η απασχόληση των παιδιών στις γωνιές κατευθύνεται από τα ίδια τα παιδιά και ο ρόλος της νηπιαγωγού είναι βοηθητικός, υποστηρικτικός και ενισχυτικός.Εδώ τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούν, να αναζητούν φίλους, να ορίζουν κανόνες, να μοιράζουν ρόλους εξασκώντας τη δημιουργικότητα, τη φαντασία τους και την υπευθυνότητα καθώς μετά το τέλος της απασχόλησης μόνα τους συμμαζεύουν τα παιχνίδια.