Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Μετάφραση

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

Επιμορφωτική ημερίδα για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία

Την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016, ώρες 8.30 π.μ. – 14.00 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών θα πραγματοποιηθεί επιμορφωτική ημερίδα με τη συμμετοχή όλων των Νηπιαγωγών των Νηπιαγωγείων που ανήκουν στη γεωγραφική περιοχή του Δήμου Πέλλας με θέμα:

Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές εφαρμογές

Ομιλητές:
Μπότσας Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος,
Τρικαλιώτης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος,
Παπαδόπουλος Πάρης, Σχολικός Σύμβουλος,
Σταύρος Γρόσδος, Σχολικός Σύμβουλος,
Ιωάννης Κουτσουρίδης, Σχολικός Σύμβουλος,

Η ημερίδα πραγματοποιείται με συνδιοργάνωση των Σχολικών Συμβούλων Μαρίας Ζωγράφου-Τσαντάκη, Σχολικής Σύμβουλου 35ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής, Ιωάννη Κουτσουρίδη, Σχολικού Συμβούλου 4ης Περιφέρειας Π.Ε. και Σταύρου Γρόσδου, Σχολικός Σύμβουλος 5ης Περιφέρειας Π.Ε.

Την ημέρα αυτή δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα Νηπιαγωγεία της προαναφερόμενης περιοχής σύμφωνα με την έγκριση της ημερίδας με το υπ. αριθ. 9928/8-3-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτ/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης ΠΚΜ.
Με το παρόν επισυνάπτεται αφίσα της επιμορφωτικής ημερίδας. Η συνημμένη αφίσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Νηπιαγωγείου σας και σε πιθανό ηλεκτρονικό μέσο ανακοινώσεων που ενδεχομένως έχει η σχολική σας μονάδα.

Η Σχολική Σύμβουλος Π.Α
.   
Μαρία Ζωγράφου - Τσαντάκη